Brf Björklången

Akuta fastighetsproblem

Anmälan görs i första hand till föreningens servicetelefon, styrelsemedlem eller, om dessa inte är anträffbara, görs anmälan angående:

Hissar: Stockholm Hiss & Elteknik, tel 08-779 53 53

Övriga akuta fel: Securitas, dygnet runt. tel 08-657 77 50

Larm om icke akuta fel kan komma att debiteras den som gör sådan anmälan.

Felanmälan av icke akut art

Felanmälan ska ske till föreningen.

• Via telefon på mobilnummer 070-320 54 09 (telefonsvarare finns) eller

• mail expedition@bjorklangen.se

 

Fastighetsskötare

Arbetet med att ta fram en ny fastighetsskötare har försenats och beräknas vara klart till oktober. Under tiden har vi ett avtal med Veterankraft som har Lars-Olof Holgers här på plats några timmar varje måndag.

 

Mot egen betalning kan Veterankraft hjälpa dig med sådant som du ansvarar för som bostadsrättsinnehavare, till exempel rinnande kranar och justering av kärvande dörrar.

Veterankraft nås på 077 – 444 88 88 eller info@veterankraft.se