Brf Björklången

Byte av fönsterglas

2010 byttes många fönster i föreningen till energiglas som har ett mellanskikt fyllt med argongas. Om du som bostadsrättsinnehavare (bri) behöver laga/byta fönster ska de ersättas med likvärdiga fönster och det är en kostnad som du som bri står för. Du kan vända dig till valfri glasmästare men här kommer information efter ett ärende som var aktuellt i början av 2014. Ekströms glas (ekstromglas.se, tel 08-34 01 20) gav offert på isolerglas special d4-12 inklusive en sida energiglas med argongasfyllning, demontering av befintligt trasigt glas, montering av nytt glas och leverans. Totalkostnad 4.000 kronor.

 

Glasmästaren föreslog en förbättringsåtgärd för att minska risk för eventuell sprickbildning på grund av spänningar vid stora temperaturskillnader. Åtgärden innebär att man dubblerar en glastätningslist så att den finns båda sidorna av bågen. Om man i samband med fönsterbytet önskade göra denna förbättringsåtgärd så tillkom en kostnad om 650 kronor.

 

Observera att dessa priser gällde vid ett visst tillfälle, i början av 2014, så för att få aktuella priser måste glasmästare kontaktas.

 

Ett annat tips är att kontakta sitt försäkringsbolag för ibland kan försäkringsvillkor i hemförsäkring täcka delar av kostnad för byte av fönster.

 

FreeDigitalPhotos.net