Brf Björklången

El-avtal

 

Du behöver ha två stycken avtal.

 

- Fortum - till dem betalar du elnätsavgift för distributionen

- Av dig vald el-leverantör - till dem betalar du för elförbrukningen

 

Alltså du måste kontakta två leverantörer om du har önskar annan leverantör för elförbrukningen än Fortum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FreeDigitalPhotos.net