Brf Björklången

Service till medlemmar

 

Nycklar

Nycklar till entréportar, tvättstugor och cykelrum finns att köpa på expeditionen.

 

Tvättstugor

Tvättstugor finns i varje hus. Du bokar tid på skärskild lista, som finns utanför varje tvättstuga. Du måste anteckna dig på listan, när du vill tvätta. Håll tvättiderna. Städa ordentligt efter dig! Maskiner, golv, torktumlare och torkskåp ska vara rengjorda när du lämnar tvättstugan.

Ventilera ordentligt under tvättpasset så att inte onödig fukt sätter sig på väggarna. Om något inte fungerar, anmäl det omgående på expeditionens telefonsvarare, 070-320 54 09. Anmälan måste vara tydlig och beskriva vad som är fel.

 

Samlingslokal

Samlingslokal med plats för högst 50 personer finns i källaren i höghus nr 29. Lokalen lånas endast ut till medlemmar. Spis, kylskåp, kaffebryggare och termosar finns. Lånas inte ut för fester på kvällar.

 

För cykel

Cykelrum finns i varje hus.

 

P-platser/garage

P-plats och garage kan hyras men tillgången varierar över tid. Kontakta styrelsen för bokning alternativt sättas upp på kölista.

 

Sopor

På anslagstavlorna finns särskilt anslag som beskriver var du slänger glas, tidningar mm. Se mer under fliken Sophantering.

 

I sopnedkasten får du slänga endast väl förpackade hushållssopor. OBS! pizza-kartonger måste vikas ihop ordentligt och läggas i en plastkasse innan den slängs ner i sopnedkastet. Ingenting annat! Om du skulle förorsaka eller upptäcka stopp, anmäl detta omedelbart till expeditionen. Varje stopp kostar föreningen mycket pengar att fixa och skapar stort besvär.

Glas

Behållare för glas finns i samtliga hus.

 

Tidningar

Tidningar ska läggas i särskild behållare, behållarna finns i samtliga hus. I tidningsbehållaren skall endast tidningar läggas.

 

Batterier

Batterier läggs i särskild behållare som finns i varje hus.

 

Elektronik

Mindre elapparater samt glödlampor läggs i särskild behållare i 29:an.

 

Kartonger

Kartonger viks ihop och läggs i särskild behållare bakom låghuset. Dettta kärl är inte avsett från mindre förpackningar.

 

Hushållsavfall

Läggs i väl hopknyta säckar i sopnedkast som finns i alla trapphus.

 

Övriga sopor

Alla andra sopor, grovsopor, stora kartonger, gamla möbler, TV-apparater osv måste du själv köra till återvinningscentralen. Läs mer om detta under fliken Spohantering.

 

Medlemsinformation

Vid behov skriver styrelsen medlemsinformation som antingen delas ut till var och en eller sätts upp på anslagstavlor. Gör till vana att alltid titta på anslagstavlan. Det kan finnas viktig information som styrelsen har satt upp.

 

Hur kan du påverka?

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen eller vicevärden och lämna dina synpunkter. Skriv gärna ner vad du har på hjärtat, så blir det lättare för styrelsen att hantera.

 

Du kan också göra din röst hörd på föreningens årsstämma, där vi går igenom föregående års verksamhet, ventilerar aktuella frågor, väljer styrelse osv. Årsstämman genomförs i april/maj.

 

Vi ser gärna att du anmäler ditt eget intresse att delta i föreningens arbete. Vänd dig i så fall till valberedningen.

 

Du kan också lämna in motioner till årsstämman. När dessa ska vara inlämnade står i kallelsen till årsstämman.

 

Hur redovisas verksamheten?

Inför årsstämman sammanställer styrelsen en förvaltningsberättelse tillsammans med en ekonomisk redovisning. Årsstämman går igenom den och beslutar även om framtida planer.

 

Stambyte

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet drabbades föreningen av ett antal vattenskador i lägenheterna. Våra badrum byggdes i början av 60-talet och var utrustade enligt den tidens krav.

 

På en extrastämma hösten 2002 beslöts att ett stambyte måste göras. Det arbetet genomfördes under 20004/2005 och sedan dess har antalet vattenskador drastiskt minskat.

 

Varje medlem har även skyldighet att vårda sin lägenhet och hålla koll på att det inte uppstår vattenskador. Föreningen har å sin sida även skyldighet att se till att ledningar och andra installationer, som är föreningens ansvar, fungerar och håller.