Brf Björklången

Stadgar för Brf Björklången

 

Nya stadgar har antagits efter beslut på årststämman 2015 och på en extra stämma 28 oktober 2015.

20151214 registrerades stadgarna hos Bolagsverket.

 

Vill du som medlem i vår bostadsrättsförening ha dem i pappersform så ring vår servicetelefon: 070-320 54 09 eller maila Expeditionen@bjorklangen.se.