Brf Björklången

Vår servicetelefon går att nås på 070-320 54 09 eller så kan man skicka e-post till Expedition@bjorklangen.se.

Brf Björklångens styrelse 2017

Ordförande

Thomas Ahron, Sandfjärdsgatan 33, 7 tr,

tel 070-770 53 14

 

 

Vice ordförande

Fredrik Almgren, Sandfjärdsgatan 33, 6 tr,

tel 070-674 61 51

 

Sekreterare

Martina Jalava-Löfstedt, Sandfjärdsgatan 33, 5 tr

tel 072-509 37 09

 

Ledamot

Elin Sundström, Sandfjärdsgatan 29, 2 tr

tel 0702645641

 

Suppleanter

Ellinor Granarp Thörngren, Sandfjärdsgatan 29,

tel 070-5441717

 

Yvonne Griffel, Sandfjärdsgatan 33

tel 073-5328308

 

Shaan-Mya Embrey, Sandfjärdsgatan 29

tel 070-971 60 30

 

 

HSB:s Representant

Pernilla Wångklev, 010-4421081

 

Valberedningen

Wanja Davidsson, orgförande, Sandfjärdsgatan 21, 3 tr

Birgitta Granlund, Sandfjärdsgatan 29

Mattias Larsson, Sandfjärdsgatan 29

 

Valda revisorer

Urban Möller, ordinarie, Sandfjärdsgatan 29, 12 tr,

tel 0705-58 80 30

John Aron Hjort, suppleant, Sandfjärdsgatan 33, 8 tr

tel 073-526 0089