Airbnb

AIRBNB OCH LIKNANDE FÖRMEDLINGAR

Upplåtelse av lägenhet i andra hand är tillåten för bostadsrättsägaren under vissa förutsättningar satta av bostadsrättsföreningen. Se information om det på sidan om ”andrahandsupplåtelse”.

Det är inte tillåtet att hyra ut eller låna ut lägenheten utan tillstånd vare sig direkt eller via AirBnB och liknande förmedlingstjänster.