Ordningsregler

Bo i en bostadsrättsförening innebär att vi gemensamt äger föreningens egendom och tillsammans har ett ansvar för att föreningens egendom sköts på ett bra sätt.

 Det innebär till exempel att
 • vi använder föreningens egendom med omsorg
 • vi följer gemensamma regler
 • vi efter bästa förmåga hjälper till att rätta fel och brister som uppstår eller anmäler dessa till vicevärden
 • vi talar med dem som stör, gör fel eller på annat sätt missköter föreningens egendom
 • vi ser till att dörrar är stängda och belysningen släckt när vi lämnar källar- och vindsutrymmen.

 Genom att skapa en anda av förståelse, respekt och ansvar för vår gemensamma förening  skapar vi trivsel och en bättre ekonomi som gynnar oss alla.

För egendom som vi äger tillsammans i föreningen
 • Anslag i de allmänna utrymmena får endast sättas upp på  anslagstavlorna.
 • Möbler, kartonger, barnvagnar och annat får inte ställas i entréer, trapphus eller i de allmänna utrymmena, eftersom detta kan försvåra vid en eventuell utrymning.
 • Cyklar ska parkeras i cykelförråden.
 • Det är inte tillåtet att klottra eller på annat sätt förstöra föreningens egendom. Ertappas den skyldige får denne eller dennes familj betala reparationskostnaderna.
 För den allmänna trivseln i husen
 • Det ska vara lugnt i husen efter klockan 22.00.
 • Inga störande ljud före klockan 07.00 på vardagar. På lördagar, sön-och helgdagar klockan 09.00.
 • Informera grannar om du tänker ha fest.
 • Om du har husdjur, ska du se till att dessa inte stör.
 För användning av tvättstugorna
 • Respektera tvättiderna.
 • Du får endast anteckna dig i förväg för högst tre gånger per månad, dock högst två tvättider samma dag. Detta för att många vill tvätta  på attraktiva tider.
 • Städa efter dig när du är klar med din tvätt. Detta innebär att du ställer tillbaka saker på sin plats och att du torkar rent både bänkar, maskiner och golv.
För renligheten i husen
 • Paketera dina hushållssopor noggrant och förslut påsen ordentligt innan du kastar ned den i sopnedkastet. Pizzakartonger eller liknande får inte kastas ner hela i sopnedkastet. Dessa måste rivas sönder och förslutas i soppåse. Alla stopp i sopnedkasten kostar pengar och drabbar dig själv i slutändan i form av höjd månadskostnad!
 • Du är själv ansvarig för att forsla bort gammalt material efter renoveringar, gamla badkar, kasserade möbler, wellpappkartonger, TV-apparater och dylikt. Dessa ska du själv köra till närmsta återvinningsstation, t.ex. Östberga. För mindre saker har vi ett par gånger om året containrar uppställda. OBS! Inga elsaker.
 • Batterier, glödlampor och mindre elsaker (t.ex. elvisp), glas och flaskor läggs i speciella kärl och får inte slängas i sopnedkastet.
 • Du har ansvar för att hålla rent efter dina husdjur i eller runt våra hus och på vår tomt.
För bilar och motorcyklar
 • Följ gällande bestämmelser och skyltar.
 • Använd din p-plats eller ditt garage.
 • Du får inte tvätta bilar eller motorcyklar inom vårt område.
 • Du som har motorvärmare måste tänka på att ta bort kabeln helt under sommarperioden. Även under vinterperioden måste du ta bort kabeln om du inte använder den. Den får absolut inte ligga på marken när det ska plogas. Tänk på att den är strömförande.
 För din lägenhet
 • Du är skyldig att använda rätt kopplingsutrustning till din hemelektronik (hushållsmaskiner, tv, radio) samt att inte överbelasta gjorda elinstallationer.
 • Du får inte ha blomlådor på balkongernas utsidor.
 • Du får inte grilla på balkongen.
 • Du får inte mata fåglar eller andra djur på eller från balkonger eller fönster. Detta blir snabbt en sanitär olägenhet eftersom fåglar förorenar och råttorna trivs!
 • På grund av gällande lag om brandsäkerhet är det inte tillåtet att ha mattor utanför lägenhetsdörren eller att förvara brännbara föremål i trapphusen. Detta gäller även gångarna i vinds-och källarutrymmena.
 • Vid vissa ingrepp i lägenheten måste alltid styrelsen kontaktas. Står i stadgarna som finns under fliken Stadgar.
 • Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Läs mer om detta under fliken Andrahandsuthyrning.