Är ditt nätverk långsamt? Tips om felsökning

Vi har en gruppanslutning för samtliga som gör att internet med farten 200/200 Mbit/s ingår i avgiften idag. Ibland hör boende av sig för att de upplever att det går långsamt. Nästan alltid handlar det om att den egna utrustningen inte riktigt räcker till eller är fel inställd.

Tips om felsökning om man upplever långsamt internet är publicerad på sidan om Internet via fiber.

Filminspelning 2020-06-10

Styrelsen har godkänt att B-reel film tillåts göra en filminspelning på föreningens mark. Detta kommer att ske onsdag 10 juni. Filminspelningen gäller en reklamfilm för Libero.

Inspelningen sker på den asfalterade ytan mellan låghuset och termogarage i höjd med port 9-13 dvs vid Termogarage 1-13 samt husgarage 1-5. Inspelningen ska ske på dagtid och den ska inte hindra ut- eller inpassage till vare sig portar eller garage även om man behöver ta det lite lugnare.

Stämma i coronatider (uppd. 2020-06-01)

På måndag 2020-06-01 genomför vi ordinarie stämma i BRF Björklången. Den är senarelagd på grund av corona. Vi är medvetna om att vi forsatt påverkas av corona och det är inget lätt beslut att ta men vi anser oss tvugna att genomföra stämman för att kunna driva verksamheten. Styrelsen försökte in i det längsta att få till poströstning men det visade sig att det var för svårt att hinna genomföra de föreberedelser om skulle ha krävts denna gång.

Då det är olämpligt för dem som är i riskgrupp att delta samt att vi inte vill riskera att behöva avvisa folk om vi skulle bli fler än 50 personer på plats föreslår vi att använda er av fullmakt och be en annan medlem företräda dig. Att göra så kräver inte att du har bestämt i förväg hur du vill rösta, du kan be ditt ombud att lägga din röst på samma alternativ som den lägger sin egen. Du väljer själv vilka instruktioner du vill ge ditt ombud.

Normalt besöks våra ordinarie stämmor av drygt 30 personer. Om det kommer fler än 50 personer så kommer vi att be att endast en person per lägenhet deltar och i andra hand om någon är villig att lämna fullmakt på plats. Om inte det räcker för att komma under antalet 50 personer kan vi tvingas att ställa in stämman. En ny stämma kan då hållas tidigast i juli med risk för att samma sak händer då. Om vi inte har en ny styrelse på plats 1 juli finns risk att banken inte accepterar att betalningar av föreningens räkningar genomförs.

Att streama stämman via lämplig tjänst på internet skulle ha givit möjlighet att följa en sändning av stämman men inte att rösta eller delta. Med tanke på det relativt låga stämmodeltagandet i normala fall har det inte bedömts som att intresset av att följa en sådan stream skulle ha varit speciellt stort.

Städdagen inställd men containern är här

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat ställa in städdagen och siktar istället på att försöka genomföra den i höst.

Däremot kommer det att finnas container på plats för grovsopor. I dessa får självklart inte miljöfarligt avfall, elskrot, däck etc kastas. Containerna kommer att vara låsta under natten. Containern kommer att vara på plats mellan 2020-05-20 och 2020-05-24.

Vi förutsätter att alla inser att inga saker får ställas utanför containern, även om den skulle vara låst. Är den låst så får man vänta med att ta ut sina saker tills den är upplåst.

Vattenavstängning 2020-04-15

Idag, 2020-04-14, har Stockholm vatten skickat följande meddelande till oss.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet stängs av till din fastighet, Sandfjärdsgatan 9-33, i morgon onsdag, mellan klockan 08.00-12.00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.

Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.


Mer information på: www.stockholmvattenochavfall.se