Fönsterglas

BYTE AV FÖNSTERGLAS 

2010 byttes många fönster i föreningen till energiglas som har ett mellanskikt fyllt med argongas. Om du som medlem behöver laga eller byta fönster ska dessa ersättas med likvärdiga fönster. Det är en kostnad som du som medlem ansvarar för. Du kan vända dig till valfri glasmästare. Nedan kommer dock info om ett ärende som var aktuellt i början av 2014.

Ekströms glas, ekstromglas.se, tel 08-34 01 20, gav offert på isolerglas special d4-12 inklusive en sida energiglas med argongasfyllning, demontering av befintligt trasigt glas, montering av nytt glas och leverans. Totalkostnad 4.000 kronor.

Glasmästaren föreslog dessutom en förbättringsåtgärd för att minska risk för eventuell sprickbildning orsakad av spänningar vid stora temperaturskillnader. Åtgärden innebär att man dubblerar en glastätningslist så att den finns på båda sidorna av bågen. Om man i samband med fönsterbytet önskade göra denna förbättringsåtgärd så tillkom en kostnad om 650 kronor.

Observera att dessa priser gällde vid ett visst tillfälle, i början av 2014, så för att få aktuella priser måste glasmästare kontaktas.

Ett annat tips är att kontakta sitt försäkringsbolag för ibland kan försäkringsvillkor i hemförsäkring täcka delar av kostnad för byte av fönster.