Aktuellt i föreningen

Stämma i coronatider 2020
På måndag 2020-06-01 genomför vi ordinarie stämma i BRF Björklången. Den är senarelagd på grund av corona.

Vi är medvetna om att vi forsatt påverkas av corona och det är inget lätt beslut att ta men vi anser oss tvugna att genomföra stämman för att kunna driva verksamheten.
Då det är olämpligt för dem som är i riskgrupp att delta samt att vi inte vill riskera att behöva avvisa folk om vi skulle bli fler än 50 personer på plats föreslår vi att använda er av fullmakt och be en annan medlem företräda dig. Att göra så kräver inte att du har bestämt i förväg hur du vill rösta, du kan be ditt ombud att lägga din röst på samma alternativ som den lägger sin egen. Du väljer själv vilka instruktioner du vill ge ditt ombud.

Styrelsen försökte in i det längsta att få till poströstning men det visade sig att det var för svårt att hinna genomföra de föreberedelser om skulle ha krävts denna gång.

Normalt besöks våra ordinarie stämmor av lite drygt 30 personer. Om det kommer fler än 50 personer så kommer vi att be om att endast en person per lägenhet deltar och i andra hand om någon är villig att lämna fullmakt på plats. Om inte det räcker för att komma under antalet 50 personer kan vi tvingas att ställa in stämman. En ny stämma kan då hållas tidigast i juli med risk för att samma sak händer då. Om vi inte har en ny styrelse på plats 1 juli finns det risk för att banken inte accepterar att betalningar av föreningens räkningar genomförs.

Att streama stämman via lämplig tjänst på internet skulle ha givit möjlighet att följa en sändning av stämman men inte att rösta eller delta. Med tanke på det relativt låga stämmodeltagandet i normala fall har det inte bedömts som att intresset av att följa en sådan stream skulle ha varit speciellt stort.

Ordinarie stämma 2020 (UPPDATERAD 2020-05-21

Ordinarie stämma kommer att hållas i Årsta folkets hus 2020-06-01 kl 19. På grund av coronapandemin rekommenderar styrelsen att personer som tillhör någon riskgrupp att inte delta. Istället kan man sända ombud. Nu finns alla handlingar upplagda på stämmosida.

nästa styrelsemöte – 9 JUNI 2020                             
Påföljande styrelsemöte – AUGUSTI, EXAKT DATUM ÄR EJ BESLUTAT
Nästa informationsmöte för nya medlemmar – 15 juni digitalt möte. Länk skickas till anmälda

Äldre notiser

Planerad stämma (2019-02-07)

Ordinarie årsstämma är planerad att hållas 23 april. Kallelse kommer att sättas upp i porten. Vi tar gärna emot motioner som ska vara inlämnade till expeditionen senast 23 mars.

Mottagning av nya medlemmar

Nästa datum för informationsmöte för nya medlemmar är 2020-02-12. Mer info finns på sidan om dessa träffar.

Balkonger – Ärende i Hyresnämnden (uppdaterad 2020-02-07)

Föreningen har nu fått samtycke för åtgärder enligt stämmans beslut om förslag 1 dvs åtgärder på de befintliga balkongerna från total 202 st bostadsrätter. Det gör att det saknas totalt fyra samtycken. Därför tvingas föreningen vända sig till hyresnämnden för att begära att de fastställer stämmans beslut. Denna process kan ta upp till ett år. Om någon av de fem som inte samtycktr skulle ändra sig kan föreningen uppdatera ärendet hos Hyresnämnden och på så sätt snabba på processen. Som vanligt finns mer detaljerad information på balkongsidan.

Uppdatering 7 februari 2020: Vi väntar på att Hyresnämnden hör av sig med datum för  beslutssammanträde.

Kodlås på Sandfjärdsgatan 17 trasigt (2019-05-28)(uppdaterad 2019-06-01)

Den 15 maj beställde vi ett nytt kodlås till Sandfjärdsgatan 17. Det har ännu inte levererats till oss. Uppdatering: Låset fixat.

Ordinarie föreningsstämma genomförd(2019-05-26)

Den 11 april hölls föreningens ordinarie stämma. Inga motioner hade inkommit och en ny styrelse röstades fram. Protokollet finns på sidan om föreningsstämmor.

Stämmohandlingar (2019-04-03)

Nu finns alla stämmohandlingar till ordinarie stämma 2019-04-11 utlagda på sidan om föreningsstämmor.

Städdag 2019-04-28

I slutet av april är det dags att återigen träffas för att hjälpas åt att få det trevligare i vårt boende. Fixargruppen arrangerar denna gemensamma städdag. Informationsblad har anslagits i alla portar. Vi ses!

Samtyckesprocess för Balkongåtgärder (2019-03-30)

Vi har fått in nästan alla samtyckesblanketterna. Det saknas fortfarande några och vi kommer snart att höra av oss för att kolla med de allra sista för att se om någon glömt lämna in. Som vanligt finns mer detaljerad information på balkongsidan och även all info vi delat ut och presenterat.

Uppdatering

Medlemssansökan som ska användas då man ska köpa lägenhet i föreningen är publicerad på Mäklarsidan.

Tips om felsökning om man upplever långsamt internet är publicerad på sidan om Internet via fiber.

Här finns arkiv från tidigare publicerade notiser på denna sida.

Om oss

Vi är en bostadsrättförening i på Sandfjärdsgatan 9-33 i Årsta med 206 lägenheter. Vi har funnits här sedan 1960.

Vår styrelsetelefon nås på 070-320 54 09 eller så kan man skicka e-post till: expedition@bjorklangen.se

Till medlemmar

Under denna rubrik har vi samlat information som riktar sig till våra medlemmar, ny som gammal.