Aktuellt i föreningen

Senarelagd stämma

På grund av coronapandemin har styrelsen beslutat senarelägga årets stämma. Den preliminära planen är att genomföra stämman i veckan som börjar 2020-06-01. Därmed senareläggs även datum för inlämning av motioner till 2020-04-27. Kom ihåg att en motion skall vara underskriven samt innehålla ett konkret förslag som stämman kan rösta om.

nästa styrelsemöte                               Påföljande styrelsemöte

20 april 2020 20 maj 2020

Äldre notiser

Planerad stämma (2019-02-07)

Ordinarie årsstämma är planerad att hållas 23 april. Kallelse kommer att sättas upp i porten. Vi tar gärna emot motioner som ska vara inlämnade till expeditionen senast 23 mars.

Mottagning av nya medlemmar

Nästa datum för informationsmöte för nya medlemmar är 2020-02-12. Mer info finns på sidan om dessa träffar.

Balkonger – Ärende i Hyresnämnden (uppdaterad 2020-02-07)

Föreningen har nu fått samtycke för åtgärder enligt stämmans beslut om förslag 1 dvs åtgärder på de befintliga balkongerna från total 202 st bostadsrätter. Det gör att det saknas totalt fyra samtycken. Därför tvingas föreningen vända sig till hyresnämnden för att begära att de fastställer stämmans beslut. Denna process kan ta upp till ett år. Om någon av de fem som inte samtycktr skulle ändra sig kan föreningen uppdatera ärendet hos Hyresnämnden och på så sätt snabba på processen. Som vanligt finns mer detaljerad information på balkongsidan.

Uppdatering 7 februari 2020: Vi väntar på att Hyresnämnden hör av sig med datum för  beslutssammanträde.

Kodlås på Sandfjärdsgatan 17 trasigt (2019-05-28)(uppdaterad 2019-06-01)

Den 15 maj beställde vi ett nytt kodlås till Sandfjärdsgatan 17. Det har ännu inte levererats till oss. Uppdatering: Låset fixat.

Ordinarie föreningsstämma genomförd(2019-05-26)

Den 11 april hölls föreningens ordinarie stämma. Inga motioner hade inkommit och en ny styrelse röstades fram. Protokollet finns på sidan om föreningsstämmor.

Stämmohandlingar (2019-04-03)

Nu finns alla stämmohandlingar till ordinarie stämma 2019-04-11 utlagda på sidan om föreningsstämmor.

Städdag 2019-04-28

I slutet av april är det dags att återigen träffas för att hjälpas åt att få det trevligare i vårt boende. Fixargruppen arrangerar denna gemensamma städdag. Informationsblad har anslagits i alla portar. Vi ses!

Samtyckesprocess för Balkongåtgärder (2019-03-30)

Vi har fått in nästan alla samtyckesblanketterna. Det saknas fortfarande några och vi kommer snart att höra av oss för att kolla med de allra sista för att se om någon glömt lämna in. Som vanligt finns mer detaljerad information på balkongsidan och även all info vi delat ut och presenterat.

Uppdatering

Medlemssansökan som ska användas då man ska köpa lägenhet i föreningen är publicerad på Mäklarsidan.

Tips om felsökning om man upplever långsamt internet är publicerad på sidan om Internet via fiber.

Här finns arkiv från tidigare publicerade notiser på denna sida.

Om oss

Vi är en bostadsrättförening i på Sandfjärdsgatan 9-33 i Årsta med 206 lägenheter. Vi har funnits här sedan 1960.

Vår styrelsetelefon nås på 070-320 54 09 eller så kan man skicka e-post till: expedition@bjorklangen.se

Till medlemmar

Under denna rubrik har vi samlat information som riktar sig till våra medlemmar, ny som gammal.