Sophantering

Sophantering

Vi har ännu inte börjat med källsortering av kompost. Vi avvaktar Stockholms Stads beslut om hantering.

Pizzakartonger är den enskilt största orsaken till stopp i röret. Kartongen viker upp sig i röret och fastnar. Pizzakartonger ska därför rivas i småbitar eller kastas i uppsamlingskärlet (se nedan).

Hushållssopor

Väl inpackade och ihopknutna soppåsar kastas i sopnedkast.
OBS! Det du inte får in i sopnedkastet utan våld fastnar i röret.

Glas ofärgat resp färgat

Uppsamlingskärl finns ute på Sandfjärdsgatan, i höjd med port nummer 9, vid Valla torg samt vid Årstafältets station.

Tidningar

Låghus: Uppsamlingskärl står på termogaragens kortsidor, bakom låghuset.
Höghusen: Uppsamlingskärl finns i rummet till vänster om port 29 och 33.

Batterier (ej bilbatterier)

Uppsamlingskärl finns ute på Sandfjärdsgatan, i höjd med port nummer 9, vid Valla torg samt vid Årstafältets station.

Kartonger

Uppsamlingskärl står på termogaragets kortsida, bakom låghuset samt i utrymme till vänster om port 33.

OBS! Mjölkkartonger och andra små kartonger som går att kasta ner i sopnedkastet skall INTE läggas i kärlet. Platta till kartongerna innan du lägger de i kärlet.

Mindre elavfall
(ej spis, kyl, TV, tvättmaskin/diskmaskin o dyl)

Uppsamlingskärl finns i rummet till vänster om port 29.

Metall och plast

Uppsamlingskärl finns ute på Sandfjärdsgatan, i höjd med port nummer 9, vid Valla torg samt vid Årstafältets station. Dessutom kan man vända sig till Östberga återvinningsstation. Öppettider se nedan.

Övrigt samt skrymmande saker

Lämnas till Östberga återvinningsstation, utan kostnad för privatperson. Öppettider: Må – to kl 10-20, fre-sön kl 9-17.

Container

Två gånger om året ställer vi ut container för att samtliga medlemmar skall kunna slänga större skrymmande saker.

Inför uppställning av container anslås information på anslagstavlan i porten om tidpunkt. OBS! Inget elavfall