Sophantering

Sophantering

Vi har i början av 2024 invigt våra nya sopsorteringsstationer. Där kan du slänga matavfall och restavfall. Behållare och papperspåsar för matavfall finns i tvättstugorna i nr 29, 33 och 17

Övriga sopsortering 

Uppsamlingskärl finns ute på Sandfjärdsgatan, i höjd med port nummer 9, vid Valla torg samt vid Årstafältets station.

Övrigt samt skrymmande saker

Lämnas till Östberga återvinningsstation, utan kostnad för privatperson. Öppettider: Må – to kl 10-20, fre-sön kl 9-17.

Container

Två gånger om året ställer vi ut container för att samtliga medlemmar skall kunna slänga större skrymmande saker.

Inför uppställning av container anslås information på anslagstavlan i porten om tidpunkt. OBS! Inget elavfall