Övrigt

ÖVRIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR 

För cykel 

Cykelrum finns i varje hus.

Medlemsinformation

Vid behov skriver styrelsen medlemsinformation som antingen delas ut till var och en eller sätts upp på anslagstavlor. Informationsbladen har även en egen sida här. Gör till vana att alltid titta på anslagstavlan. Det kan finnas viktig information som styrelsen har satt upp. 

Hur kan du påverka?

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen för att lämna dina synpunkter. Skriv gärna ner vad du har på hjärtat, så blir det lättare för styrelsen att hantera.

Du kan också göra din röst hörd på föreningens stämma, där vi går igenom föregående års verksamhet, ventilerar aktuella frågor, väljer styrelse osv. Stämman genomförs i vanligtvis i april. Kallelse anslås fyra veckor innan.

Vi ser gärna att du anmäler ditt eget intresse att delta i föreningens arbete. Vänd dig i så fall till valberedningen.

Du kan också lämna in motioner till stämman. När dessa ska vara inlämnade står i kallelsen till stämman.

Hur redovisas verksamheten?

Inför stämman sammanställer styrelsen en förvaltningsberättelse tillsammans med en ekonomisk redovisning. Stämman går igenom den och beslutar även om framtida planer.

Stambyte

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet drabbades föreningen av ett antal vattenskador i lägenheterna. Våra badrum byggdes i början av 60-talet och var utrustade enligt den tidens krav.

 På en extrastämma hösten 2002 beslöts att ett stambyte måste göras. Det arbetet genomfördes under 2004/2005 och sedan dess har antalet vattenskador drastiskt minskat.

 Varje medlem har även skyldighet att vårda sin lägenhet och hålla koll på att det inte uppstår vattenskador. Föreningen har å sin sida även skyldighet att se till att ledningar och andra installationer, som är föreningens ansvar, fungerar och håller.