Parkeringspolicy

KÖHANTERING

Det finns tre olika köer för parkering, en för vardera av följande.

  1. P-plats utomhus med eller utan eluttag
  2. Termogarage
  3. Varmgarage i fastighet

Varje lägenhet kan ställa sig i kö i valfritt antal av dessa köer men kan dock bara ha en köplats per kö. Det är huvudägare eller samägare som kan ställa sig i kö, inte andrahandshyresgäst. Om andrahandshyresgäst önskar p-plats får denne be ägaren att ställa sig i kö.

Det är möjligt att uttrycka ett tydligt krav på det man köar för. Exempel kan vara ”enbart intresserad av garage nummer 09”, ”enbart intresserad av plats med eluttag”. Den köande kommer i så fall enbart att kontaktas om en plats som stämmer med kraven skulle bli ledig.

När en plats blir ledig kommer köande i respektive kö att tillfrågas. Man har rätt att tacka nej en gång och stå kvar i kön. Andra gången en köande erbjuds en plats men tackar nej kommer den köande att strykas ur kön.

Antal parkeringsplatser per lägenhet

Det finns ingen begränsning av antalet platser som kan hyras av en lägenhet. Begränsningen utgörs av köreglerna ovan.

Uppsägning av p-plats

Uppsägningstiden är tre månader. Om första köande som erbjuds platsen är intresserad av att ta över den innan uppsägningstiden gått ut kan överenskommelse om kortare uppsägningstid göras. Annars övergår platsen till denna första köande dagen efter att uppsägningstiden gått ut. Om tillfrågad köande inte önskar ta över platsen förrän senare än dagen efter att uppsägningstiden gått ut kommer nästa köande att tillfrågas.

Medlem som säljer och lämnar föreningen skall säga upp sina parkeringsplatser.

Medlem som flyttar till annan lägenhet i föreningen har rätt att behålla sina parkeringsplatser.

Som princip tillåter styrelsen inte andrahandsupplåtelse av parkeringsplats.