Namn i porttablå

Så snart en överlåtelse har skett ändrar styrelsen på det namn som står i porttablån i entrén. Endast bostadsrättsinnehavares namn anges i porttablå.

Vid informationsmöte för nyinflyttade delas det ut en namnlapp som passar till ytterdörren.