Namn i porttablå

När en överlåtelse av en bostadsrätt har skett ändrar styrelsen det namn som står i porttablån i entrén. Endast namn på ägare eller delägare till bostadsrätten anges i porttablå.

Det är upp de boende att ange de namn de vill på sin lägenhetsdörr. Vid informationsmöte för nyinflyttade delas det ut en namnlapp som kan sättas på lägenhetsdörren om så önskas.