Hemförsäkring

Kom ihåg att även teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Det räcker inte enbart att ha en hemförsäkring när du bor i bostadsrätt. Du behöver ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätten som är kopplad till hemförsäkringen.

Om du till exempel skulle råka ut för en vattenskada så är det du som är ansvarig för att åtgärda ytskiktet. Det är då bostadsrättstillägget kommer till användning.