Stadgar

Nu gällande stadgar antogs efter beslut på årsstämman 2015 och på en extra stämma 28 oktober 2015. 2015-12-14 registrerades dessa hos Bolagsverket.

Stadgarna finns här i PDF-format.

Vill du som medlem i vår bostadsrättsförening ha dem i pappersform så ring vår servicetelefon: 070-320 54 09 eller maila: expedition@bjorklangen.se.