Stadgar

Nya stadgar har antagits efter beslut på årsstämman 2015 och på en extra stämma 28 oktober 2015.

20151214 registrerades stadgarna hos Bolagsverket.

Vill du som medlem i vår bostadsrättsförening ha dem i pappersform så ring vår servicetelefon: 070-320 54 09 eller maila: expedition@bjorklangen.se.

Stadgar i PDF-format.