El-avtal

Du behöver ha två avtal:

    1.  Ellevio (f.d. Fortum) – till dem betalar du elnätsavgift för distributionen samt skatt.
    2. Av dig vald elenergileverantör – till dem betalar du för energiförbrukningen

Du måste alltså kontakta två leverantörer om du har önskar annan leverantör för elförbrukningen än Ellevio.