Vem ansvarar för vad i lägenheten

En fråga som uppstår då och då gäller gränsdragningen mellan vad som är bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda och bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Brf Björklångens stadgar listar en del av ansvarsfördelningen. För att tydliggöra ansvaret så visas här den tabell som HSB tagit fram och som Brf Björklången följer.