Renovera

Ska du renovera din lägenhet så ska du informera styrelsen.

Samtliga renoveringar (ej målning och tapetsering) som görs i din lägenhet ska anmälas till styrelsen via särskild blankett som lämnas i föreningsbrevlådan Sandfjärdsgatan 23 nb.

För att få göra större förändringar i din lägenhet krävs godkännande från styrelsen innan renovering påbörjas.

Blankett återlämnas efter beslut från styrelsen. Lämna in blanketten i god tid eftersom beslut tas på styrelsemöten som genomförs en gång i månaden, vanligtvis i slutet av månaden.

Med större förändringar menas bl a:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion.
  • Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, el, ventilation eller vatten.
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten t ex byte av köksinredning och ombyggnad av badrum.

Rekommendation:

Låt fackmän utföra allt VVS-arbete vid renovering

 Efter stambytet minskade vattenskadorna rejält.

Nu har vi återigen på kort tid haft två vattenskador. Det beror på att lägenhetsinnehavaren själv har installerat kran, diskmaskin eller dylikt och att arbetet inte har utförts fackmannamässigt.

Vattenskadorna drabbar inte bara dig som renoverar, utan ofta även dina grannar. Dessutom måste bostadsrättsföreningen åtgärda stommen under golvet.

Du som orsakar vattenskadan har i många fall nyligen renoverat och då ersätter ditt försäkringsbolag dig för hela kostnaden. Dina grannar som också drabbas av vattenskadan kanske inte har renoverat på ett antal år och därmed kommer deras försäkringsbolag att göra åldersavdrag på t ex golv, målning och tapeter. Det betyder att de medlemmarna får lägga ut pengar för att få sin lägenhet beboelig igen trots att de är helt oskyldiga. Det innebär i sin tur att de medlemmarna kan kräva dig som har orsakat vattenskadan på ersättning.

Om vatteninstallationen inte har utförts fackmannamässigt så kommer bostadsrättsföreningen att kräva den lägenhetsinnehavare som har orsakat vattenskadan på föreningens självrisk om 1 basbelopp (44 000 kr år 2012) + övriga kostnader för föreningen.

Styrelsen rekommenderar starkt att anlita fackmän, särskilt när det gäller vatten- och elinstallationer.