Information till mäklare

Till mäklare – uppdaterad 2020-02-12

Här nedan finns den information som mäklare ofta efterfrågar. Finns behov av annan information så maila till expedition@bjorklangen.se eller ring 070-320 54 09.

Kom håg att medlemskap skall sökas på föreningens egen blankett som finns publicerad  för nedladdning här.

 1.  Byggnadsår: 1962
 2. Bestånd: 206 lägenheter, en gemensam föreningslokal och en affärslokal.
 3. Energideklaration: Finns upprättad 2018
 4. Ombyggnationer/renoveringar:
  1. Fasadrenovering före 1990
  2. Stambyte 2004/2005
  3. Asfaltering av yta bakom låghus 2009
  4. Fönsterbyte 2010
  5. Nya torkskåp 2012
  6. Nya tvättmaskiner 2013
  7. OVK 2014
  8. Stamspolning 2015
  9. Garageportar bytta 2016
  10. Byte av samtliga armaturer utomhus till nya med LED-ljuskälla, 2017
  11. Ny puts på höghusen samt målning 2017 av fönster på BV
  12. Byte av branddörrar 2018
 5. Större renoveringar: Det finns behov av att renovera samtliga balkonger. Upphandling är gjord. Uppfräschning av entréer pågår.
 6. Aktuell våren 2020: Stort fokus på att få att få till allt kring balkongutbyte. Vi förhandlar i Hyresnämnden och samtalar med stadsbyggnadskontoret om bygglov. Se mer info på sidan om balkongutbyte.
 7. Ordinarie stämma: Stämmohandlingar läggs upp på föreningens webbplats allt eftersom. Ordinarie stämma hålls normalt i april varje år.
 8. Föreningens lån: Föreningen uppbär inte räntebidrag. Låneomläggningar sker löpande till vid varje tidpunkt gällande ränta. Föreningens belåningsgrad är omkring 2600:-/kvm boyta.
 9.  Avskrivningsmetod: Föreningen tillämpar endast rak avskrivning.
 10.  Överlåtelseavtal: Föreningen tar ut avgift på 3,5 procent av prisbasbeloppet vid överlåtelse. Föreningen hanterar själva dessa avtal så de ska skickas  till: Brf Björklången, Sandfjärdsgatan 23, 120 57 Årsta.
 11. Pantsättning: Föreningen tar ut avgift vid pantsättning, med 1,5% av prisbasbeloppet per pant. Vår ekonomiska förvaltare SBC hanterar pantsättning så dessa ska skickas till: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall.
 12. Juridisk person accepteras inte som medlem.
 13. Minsta ägarandel är  10%
 14. Månadsavgift: Erläggs månadsvis i förskott. I avgiften ingår värme, kallvatten, varmvatten, tvättstuga, förråd, bredband och kabel-TV.
 15. Avgiftshöjningar: Från och med januari 2018 höjdes månadsavgiften med 2%. Inga nya beslut om förändring av månadsavgiften finns.
 16. Garageplatser: Finns att hyra, separat kö finns.
 17. P-platser: Finns att hyra, separat kö finns.
 18. Kabel-TV: Ja, basutbud från ComHem ingår i månadsavgiften. Genom eget avtal kan tjänsten utökas med fler kanaler.
 19. Bredband: Stockholms stadsnät och ComHem finns indraget i lägenhet. Föreningen har gruppanslutning via Stockholms stadsnät. I månadsavgiften ingår ett abonnemang om 200/200 Mbit. Genom eget avtal kan tjänsten utökas med IP-telefoni, IP-TV samt att hastigheten kan ökas till 1000/1000 Mbit. Avtal med ComHem tecknas av bostadsrättsinnehavaren.
 20. Inre reparationsfond är avskaffad.
 21. Bostadsrättstillägg: Tecknas av bostadsrättsinnehavaren.
 22. Andrahandsupplåtelse tillåts inte de första 12 månaderna efter tillträde.
 23.  Föreningens blankett för ansökan om medlemskap ska användas. Den finns att ladda ner här.