Inglasning av balkong

Observera! Styrelsen håller under 2018 på att ta fram förslag till renovering av balkonger. Innan en extrastämma har beslutat om renoveringsnivå kommer styrelsen inte att bevilja inglasning av balkong. Se mer info här


Det finns inget kollektivt bygglov för inglasning av balkonger.

Lägenhetsinnehavaren måste själv ansöka om bygglov och betala för detta. Här nedan beskrivs övergripande vilka punkter du bör genomföra.

 1.  Skicka in renoveringsblanketten, som du hittar här, för att få styrelsens godkännande om att glasa in balkongen.
 2.  Ta kontakt med entreprenör som skall glasa in balkongen.
 3.  Skicka in ansökan om bygglov till Stadsbyggnadsnämnden.
  1. Med reservation för att Stadsbyggnadsnämnden har ändrat på kraven för vad en bygglovsanmälan ska innehålla så har det tidigare krävts:
   1. situationsplan – övergripande ritning var i huset balkongen är belägen
   2. detaljritning som visar hur glaset ansluter till balkongräcket, plattan och intilliggande väggar. Detta kan du be entreprenören beskriva i ett dokument.
   3. fasadritning
 4. När du har fått bygglov, skall beslutet lämnas till styrelsen för påskrift.
 5. Meddela entreprenören om att bygglov har beviljats och entreprenad kan starta.