Ytterdörr

Vill du byta ytterdörr till din lägenhet?

Detta görs av medlemmen själv. Du skall dock göra enmälan till styrelsen innan detta sker.

Det är viktigt att tänka på att yttersidan av dörren ska ha samma färg som övriga dörrar i huset. Du är även skyldig att se till att eventuella skador på ytskikt utanför din lägenhet lagas och målas.