Styrelsen

 BRF BJÖRKLÅNGENS STYRELSE 2022

Styrelsen nås via e-post på expedition@bjorklangen.se eller via telefon 070-3205409

ORDFÖRANDE

Anna Åkerström 
Sandfjärdsgatan 33 
Tel: 070-3358353

Vice ordförande

Fredrik Fransson 
Sandfjärdsgatan 17 
Tel:  070-311 94 10

SEKRETERARE

Linda S Tidén 
Sandfjärdsgatan 29 
Tel: 073-946 01 94

Ekonomi

Jesper Fridolf 
Sandfjärdsgatan 29 
Tel: 072-877 40 34

LEDAMOT

Fanni Ohlin Dahl 
Sandfjärdsgatan 33 
Tel: 073-656 16 41

HSB:S LEDAMOT

Åke Hultman 
Tel:  070-8970543

SUPPLEANT

Joakim Behkradi 
Sandfjärdsgatan 29 
Tel: 070-448 99 85

SUPPLEANT

Dario Di Leo 
Sandfjärdsgatan 33 
Tel: 073-934 76 88

SUPPLEANT

David Rubarth 
Sandfjärdsgatan 29
Tel:  070-318 45 23