Styrelsen

BRF BJÖRKLÅNGENS STYRELSE 2019

Styrelsen nås via e-post på Expedition@bjorklangen.se eller
telefon 070-3205409.


Ordförande 

Thomas Ahron, Sandfjärdsgatan 33, 7 tr, tel 070-770 53 14


Sekreterare

Fredrik Almgren, Sandfjärdsgatan 33, 6 tr, tel 070-674 61 51


Ledamot

Yvonne Griffel, Sandfjärdsgatan 33, tel 073-5328308


Ledamot

Ove Mattsson, Sandfjärdsgatan 9, tel 070-5208267


Suppleant

Fredrik Fransson, Sandfjärdsgatan 17, tel 070-311 94 10

Suppleant

Jessica Karlsson, Sandfjärdsgatan 25, tel 070-824 72 61


Suppleant

David Rubarth, Sandfjärdsgatan 29, tel 070-318 45 23


HSB:s Representant

Pernilla Wångklev, 010-4421081

 
Valberedningen

Wanja Davidsson, ordförande, Sandfjärdsgatan 21

Jon Emsheimer, Sandfjärdsgatan 13

Linda Sundström Tidén, Sandfjärdsgatan 29

 
Valda revisorer

Intern revisor: Urban Möller, Sandfjärdsgatan 29, 12 tr, tel 0705-58 80 30

Intern revisor, suppleant: John Aron Hjort, Sandfjärdsgatan 33, 8 tr, tel 073-526 0089

Av HSB utsedd revisor

Extern revisor: Bo Revision, tel 08-737 90 30