Styrelsen

BRF BJÖRKLÅNGENS STYRELSE 2020

Styrelsen nås via e-post på Expedition@bjorklangen.se eller telefon 070-3205409.
Ordförande 

Thomas Ahron, Sandfjärdsgatan 33, 7 tr, tel 070-770 53 14

Vice ordförande
Ove Mattsson, Sandfjärdsgatan 9, tel 070-5208267
Sekreterare

Fredrik Almgren, Sandfjärdsgatan 33, 6 tr, tel 070-674 61 51

Ledamot
Yvonne Griffel, Sandfjärdsgatan 33, tel 073-5328308
Ledamot
Anna Åkerström, Sandfjärdsgatan 33,  tel 070-3358353
Suppleant
Fredrik Fransson, Sandfjärdsgatan 17, tel 070-311 94 10
Suppleant
Molly Uddenberg, Sandfjärdsgatan 33, tel 070-727 32 24
Suppleant
David Rubarth, Sandfjärdsgatan 29, tel 070-318 45 23
HSB-ledamot
HSB:s representant

Åke Hultman, tel 070-897 05 43

Valberedningen

Wanja Davidsson, ordförande, Sandfjärdsgatan 21

Jon Emsheimer, Sandfjärdsgatan 13

Sandra Ehne, Sandfjärdsgatan 33

Valda revisorer

Intern revisor: Urban Möller, Sandfjärdsgatan 29, 12 tr, tel 0705-58 80 30

Intern revisor, suppleant: John Aron Hjort, Sandfjärdsgatan 33, 8 tr, tel 073-526 0089

Av HSB utsedd revisor
Extern revisor: Bo Revision, tel 08-737 90 30