Styrelsen

BRF BJÖRKLÅNGENS STYRELSE 2020

Styrelsen nås via e-post på Expedition@bjorklangen.se eller
telefon 070-3205409.


Ordförande 

Thomas Ahron, Sandfjärdsgatan 33, 7 tr, tel 070-770 53 14


Vice ordförande

Ove Mattsson, Sandfjärdsgatan 9, tel 070-5208267


Sekreterare

Fredrik Almgren, Sandfjärdsgatan 33, 6 tr, tel 070-674 61 51


Ledamot

Yvonne Griffel, Sandfjärdsgatan 33, tel 073-5328308


Ledamot

Anna Åkerström, Sandfjärdsgatan 33,  tel 070-3358353

HSB:s Ledamot

Åke Hultman, tel 070-8970543


Suppleant

Fredrik Fransson, Sandfjärdsgatan 17, tel 070-311 94 10

Suppleant

Molly Uddenberg, Sandfjärdsgatan 33, tel 070-727 32 24


Suppleant

David Rubarth, Sandfjärdsgatan 29, tel 070-318 45 23