Stämmor

Klicka på texten för respektive dokument för nedladdning:

2020-04-23 Ordinarie stämma

Stämmoprotokoll 2020 (läggs upp efter stämman)

Kallelse och dagordning 2020 (anslås i mars)

Motioner (läggs upp inför stämman)

Verksamhetsberättelse 2019 (läggs upp när det är färdigställt)

Fullmakt

2019-04-11 Ordinarie föreningsstämma

Stämmoprotokoll 2019

Kallelse och dagordning 2019 anslagen 14 mars

Motioner (Ingen har inkommit)

Verksamhetsberättelse 2018

Fullmakt

2019-01-31  Extra stämma om balkongutbyte

Protokoll extra stämma 2019 om balkonger

Information till extrastämma ombalkonger

Kallelse till extra stämma om balkonger, anslagen 2019-01-08

Röstlängd

Information till extrastämma om balkonger med fullmakt

Kallelse till extrastämma om balkonger

2018-04-11

Stämmoprotokoll 2018

Protokollsbilagor:
Bilaga 1 röstlängd, bilaga 2 arvodesfördelning, bilaga 3 motioner

Kallelse och dagordning 2018 anslagen 14 mars

Verksamhetsberättelse 2017 anslagen 27 mars

Motioner med styrelsens yttrande anslagen 27 mars

Fullmakt

2017

Stämmoprotokoll 2017

Protokollsbilagor:
Bilaga 1 röstlängdBilaga 2 arvodesförslagBilaga 3 motioner

Svar på frågor avseende revision och övriga skulder

Kallelse och dagordning 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Motioner med styrelsens yttrande

Fullmakt

 

2016

Protokoll 2016

Kallelse och dagordning 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Extra stämma 2015 (länk till stadgeförslaget finns längre ned)

Protokoll extra stämma 2015

2015

Protokoll 2015

Motioner med styrelsens yttrande 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Förslag till nya stadgar

2014

Protokoll 2014