Stämmor

Klicka på texten för respektive dokument för nedladdning.

2022-04-28 ordinarie föreningsstämma

2021-04-28 ordinarie föreningsstämma
via poströstningsförfarande

2020-06-01 ordinarie föreningsstämma

2019-04-11 Ordinarie föreningsstämma

2019-01-31  Extra stämma om balkongutbyte

2018-04-11

2017

2016
Extra stämma 2015 (länk till stadgeförslaget finns längre ned)

Protokoll extra stämma 2015

2015
2014

Protokoll 2014