Motorvärmare

Bruksanvisning till motorvärmaren

Bilvärmaruttaget är energisparande och styrs dels av den inställda avresetiden, dels av den aktuella yttertemperaturen. Du behöver således inte bekymra dig om vädret slår om under tiden du är borta.

 Inställning av klockan

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

På motorvärmaruttaget anger du vilken tid ni skall använda bilen. Elektroniken ser till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Tryck in en av stegningsknapparna så visas avresetiden.  Stega med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visasaktuell tid igen.

 Tid/Temperatur

I tabellen till vänster visas inkopplingstiden vid olika temperaturer. Exempel: Vid -2 C är inkopplingstiden 60 minuter före och 30 minuter efter den inställda avresetiden.

 Återställningsfunktion

Vid driftsstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment ”Inställning av klockan” och ”Avresetid”.

Att observera efter strömavbrott

Bilvärmaruttaget behåller sina inställda tider vid strömavbrott upp till cirka 5 minuter.

 Dammsugning

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timme. Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmes användningstid.