Pantsättning

PANTSÄTTNINGSAVGIFT

Bostadsrättsföreningen tar ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren på 1,5 procent av prisbasbeloppet.

Avgiften faktureras och skickas i två delar, dels som ’Faktura’, dels som ’Avgifts-/hyresavi’.