Brandinformation

INFORMATION OM BRAND OCH UTRYMNING 

Policy 

Alla som bor eller arbetar i våra byggnader skall regelbundet informeras om hur de skall förebygga brand samt vad de skall företa sig om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandcellsindelningen skall hållas intakt. Brandskyddsanordningarna skall kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.

Brandteknisk uppbyggnad, brandcellsindelning
  • Lägenheter: Varje lägenhet är en brandcell
  • Trapphus: Varje trapphus är en brandcell
  • Vindar: Vindarna eller del därav är en brandcell
  • Källare: Källarna eller del därav är en brandcell
  • Garage: Garage är en brandcell.
Så förebygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp när du kan somna eller går hemifrån.

Släck TVn på kvällen med knappen på TVn.

Viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter.

 Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t.ex bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källare och på vindar. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska. På balkonger får ej förvaring ske.

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.

Förvaring av mopeder och motorcyklar

Förvaring av mopeder och motorcyklar  får ej ske i cykelrum eller förråd. Dessa för endast förvaras i utrymmen som är brandtekniskt skilda från övriga källarutrymmen som garage. Reparationer får ej utföras där eftersom utsläpp av bensin utgör brandrisk. Vid långtidsförvaring bör bensintank tömmas för att förhindra läckage.

Tänk igenom före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.   

Viktigt att veta om trapphusen

Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och på våningsplanen av dessa olika skäl:

1.Risk för anlagda bränder

2.Hinder för utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.

3.Brand kan sprida sig till föremål som förvaras i trapphus och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.

4.Hinder för ambulansmän vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

 I trapphus utan fönster finns det en röklucka längst upp, för att röken skall kunna vädras ut. Antingen öppnas denna automatiskt vid brand eller så öppnar man den med en vev från entréplanet. 

 OM DET BÖRJAR BRINNA

  1. Rädda
  2. Larma, ring 112
  3. Släck

 Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används.

I lägenheter rekommenderas i första hand en 6 kg pulversläckare.

 Vid brand som ej kan släckas av den boende utrymmes lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna, både rums- och lägenhetsdörrarna, stängs för att förhindra syretillförsel och spridning av branden.

Utrymning vid brand i låghus.  Dessa regler gäller för hus med max 8 våningar, där våningsplanen och trapphuset ej är skilda från varandra.

Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt och larma 112. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar.  Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong din utrymningsväg.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner.

Röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också.