Felanmälan

Akuta fastighetsproblem

Anmälan görs i första hand till föreningens servicetelefon, styrelsemedlem eller, om dessa inte är anträffbara, görs anmälan angående:
Hissar: Stockholm Hiss & Elteknik, tel 08-779 53 53
Övriga akuta fel: Securitas, dygnet runt. tel 08-657 77 50
Larm om icke akuta fel kan komma att debiteras den som gör sådan anmälan.

Felanmälan av icke akut art

Felanmälan ska ske till föreningen.
• Via telefon  till styrelsetelefonen 070-320 54 09 (telefonsvarare finns) eller
• mail expedition@bjorklangen.se

Fastighetsskötare

Vi anlitar Veterankraft för fastighetsskötsel. Fastighetsskötaren är på plats några timmar varje måndag.

Mot egen betalning kan Veterankraft hjälpa dig med sådant som du ansvarar för som bostadsrättsinnehavare, till exempel rinnande kranar och justering av kärvande fönster och dörrar.
Veterankraft nås på 077 – 444 88 88 eller info@veterankraft.se