Jordfelsbrytare

VAD GÖR MAN NÄR JORDFELSBRYTAREN LÖSER UT?

Sätt på jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning. Om den löser ut direkt igen finns ett bestående fel.

 Gör i sådana fall följande:

  1. Stäng av automatsäkringarna. På bilden här nedanför markerade 1-9
  2. Sätt på jordfelsbrytaren igen. Om den löser ut direkt finns felet i eller före centralen, kontakta då en elinstallatör. Om den inte löser ut och el saknas helt eller delvis, kontakta styrelsen för då kan en säkring i huvudelskåpet ha löst ut och behöver bytas. elinstallatör har ej nyckel till detta skåp, endast styrelsen.
  3. Om den inte har löst ut så återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
  4. Det finns ett fel i den säkringsgrupp som gör att jordfelsbrytaren löser ut. Se särskild skylt/lista som finns i lägenheten som beskriver vilka uttag som ingår i säkringsgruppen. Dra ut alla stickproppsanslutna och lamputtagsanslutna apparater som hör till gruppen.
  5. Sätt därefter på jordfelsbrytaren.
  6. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Kontakta då en elinstallatör.
  7. Om jordfelsbrytaren inte slår ifrån, anslut en apparat i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Det är den sist anslutna apparater som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera den.