Enkät om laddstolpar för elbilar

På stämman i våras lyftes frågan om laddstolpar för elbilar och en arbetsgrupp startades. Nu är vi några medlemmar som har gjort vårt bästa för att sätta oss in i hur det kan genomföras och vad vi behöver göra för att det ska bli verklighet.

Arbetsgruppens grundtanke är att det här är något som måste göras. Andelen elbilar ökar snabbt och kommer fortsätta göra det. Inom ett par år kommer 20 % av alla bilar behöva laddas, vilket betyder att vår förening behöver laddstolpar för att alla ska kunna tänka sig att bo hos oss. Det finns med andra ord en koppling till värdet på våra bostäder.

Installationen verkar bli förhållandevis smidig då vi har en så stor andel parkeringsplatser med eluttag eller motorvärmare. Och det är – ett litet tag till – möjligt att få statliga subventioner på halva installationskostnaden. Det betyder att det är lite bråttom om föreningen ska få stöd med grundkostnaden. Driften, alltså den utökade elförbrukningen, kommer sedan att betalas av den som nyttjar platsen.

Arbetsgruppen tänker sig i ett första steg att vi kompletterar parkeringsplatserna med ett mindre antal laddstolpar men om efterfrågan stiger kan vi enkelt utöka i framtiden. 

För att vi ska kunna göra ett ordentligt förslag, med kostnadskalkyl och tidsplan, behöver vi vi veta lite mer om hur läget ser ut i föreningen. Vi hoppas därför att du har möjlighet att svara på ett par frågor om bilanvändning och parkering. Svara gärna även om du inte har en bil idag. 

Du hittar enkäten här

Vi behöver ditt svar så fort som möjligt, anledningen till att det är lite bråttom är att vi behöver ansöka om bidrag från Naturvårdsverket före årsskiftet, då inga garantier finns för att nuvarande generösa bidrag med 50 % av installationskostnaden finns kvar nästa år. En sådan ansökan är inte bindande.

Vi skriver igen när vi har kommit lite längre i processen. Tveka inte att fråga om du undrar något.

Stort tack från arbetsgruppen
Dan, Molly, Philip & Sandra