Stämma uppskjuten

SENARELAGD STÄMMA

På grund av coronapandemin har styrelsen beslutat senarelägga årets stämma. Den preliminära planen är att genomföra stämman i veckan som börjar 2020-06-01. Därmed senareläggs även datum för inlämning av motioner till 2020-04-27. Kom ihåg att en motion skall vara underskriven samt innehålla ett konkret förslag som stämman kan rösta om.