Är ditt nätverk långsamt? Tips om felsökning

Vi har en gruppanslutning för samtliga som gör att internet med farten 200/200 Mbit/s ingår i avgiften idag. Ibland hör boende av sig för att de upplever att det går långsamt. Nästan alltid handlar det om att den egna utrustningen inte riktigt räcker till eller är fel inställd.

Tips om felsökning om man upplever långsamt internet är publicerad på sidan om Internet via fiber.

Filminspelning 2020-06-10

Styrelsen har godkänt att B-reel film tillåts göra en filminspelning på föreningens mark. Detta kommer att ske onsdag 10 juni. Filminspelningen gäller en reklamfilm för Libero.

Inspelningen sker på den asfalterade ytan mellan låghuset och termogarage i höjd med port 9-13 dvs vid Termogarage 1-13 samt husgarage 1-5. Inspelningen ska ske på dagtid och den ska inte hindra ut- eller inpassage till vare sig portar eller garage även om man behöver ta det lite lugnare.

Städdagen inställd men containern är här

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat ställa in städdagen och siktar istället på att försöka genomföra den i höst.

Däremot kommer det att finnas container på plats för grovsopor. I dessa får självklart inte miljöfarligt avfall, elskrot, däck etc kastas. Containerna kommer att vara låsta under natten. Containern kommer att vara på plats mellan 2020-05-20 och 2020-05-24.

Vi förutsätter att alla inser att inga saker får ställas utanför containern, även om den skulle vara låst. Är den låst så får man vänta med att ta ut sina saker tills den är upplåst.

Vattenavstängning 2020-04-15

Idag, 2020-04-14, har Stockholm vatten skickat följande meddelande till oss.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet stängs av till din fastighet, Sandfjärdsgatan 9-33, i morgon onsdag, mellan klockan 08.00-12.00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.

Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.


Mer information på: www.stockholmvattenochavfall.se

Stämma uppskjuten

SENARELAGD STÄMMA

På grund av coronapandemin har styrelsen beslutat senarelägga årets stämma. Den preliminära planen är att genomföra stämman i veckan som börjar 2020-06-01. Därmed senareläggs även datum för inlämning av motioner till 2020-04-27. Kom ihåg att en motion skall vara underskriven samt innehålla ett konkret förslag som stämman kan rösta om.