Vattenavstängning 2020-04-15

Idag, 2020-04-14, har Stockholm vatten skickat följande meddelande till oss.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet stängs av till din fastighet, Sandfjärdsgatan 9-33, i morgon onsdag, mellan klockan 08.00-12.00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.

Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.


Mer information på: www.stockholmvattenochavfall.se