Tomträttsavgäld

Under 2019 tecknade vi nytt avtal med Stockholms stad om framtida tomträttsavgälder. Dessa höjs avsevärt med start under fjärde kvartalet 2020. Höjningen sker med en intrappning så effekten kommer att bli liten under 2020 och börjar märkas mer under 2021. Föreningen beslöt att binda avgiften i 10 års tid. Så inför 2030 kommer ny justering att ske.

Avgiftsutvcklingen ser ut ungefär enligt nedanstående.

ÅrAvgift
2019687 000
2020812 000
20211 232 000
20221 418 000
20231 604 000
20241 790 000
20251 930 000
20261 930 000
20271 930 000
20281 930 000
20291 930 000