Stämma i coronatider (uppd. 2020-06-01)

På måndag 2020-06-01 genomför vi ordinarie stämma i BRF Björklången. Den är senarelagd på grund av corona. Vi är medvetna om att vi forsatt påverkas av corona och det är inget lätt beslut att ta men vi anser oss tvugna att genomföra stämman för att kunna driva verksamheten. Styrelsen försökte in i det längsta att få till poströstning men det visade sig att det var för svårt att hinna genomföra de föreberedelser om skulle ha krävts denna gång.

Då det är olämpligt för dem som är i riskgrupp att delta samt att vi inte vill riskera att behöva avvisa folk om vi skulle bli fler än 50 personer på plats föreslår vi att använda er av fullmakt och be en annan medlem företräda dig. Att göra så kräver inte att du har bestämt i förväg hur du vill rösta, du kan be ditt ombud att lägga din röst på samma alternativ som den lägger sin egen. Du väljer själv vilka instruktioner du vill ge ditt ombud.

Normalt besöks våra ordinarie stämmor av drygt 30 personer. Om det kommer fler än 50 personer så kommer vi att be att endast en person per lägenhet deltar och i andra hand om någon är villig att lämna fullmakt på plats. Om inte det räcker för att komma under antalet 50 personer kan vi tvingas att ställa in stämman. En ny stämma kan då hållas tidigast i juli med risk för att samma sak händer då. Om vi inte har en ny styrelse på plats 1 juli finns risk att banken inte accepterar att betalningar av föreningens räkningar genomförs.

Att streama stämman via lämplig tjänst på internet skulle ha givit möjlighet att följa en sändning av stämman men inte att rösta eller delta. Med tanke på det relativt låga stämmodeltagandet i normala fall har det inte bedömts som att intresset av att följa en sådan stream skulle ha varit speciellt stort.